Forskargruppen studerar design av inbäddade elektroniksystem med fokus på applikationer där datorelektronik, bilddetektorer och bildanalys kombineras.

Most photos digital kamera övervakning

Vi studerar design av inbyggda elektroniksystem och med fokus på applikationer där datorelektronik, bilddetektorer och bildanalys kombineras. Dessa inbäddade visuella sensorsystem är ibland mekaniskt integrerade med produkter som vi ofta använder i vårt dagliga liv.

Visionsbaserade säkerhetssystem i moderna bilar är ett bra exempel. Tredimensionell inspektion av stockar i skogsmaskiner eller detektering av partiklar i hydraulolja är ett annat exempel på industriell användning. Batteridrivna system med lång förväntad driftstid eller snabba realtidssystem kräver noggrann optimering. Krav på designmått som kostnad, hastighet, latens, kraft, storlek och till och med lång livslängd kan hållas utmanande för designern. Vi söker djupare kunskap om hur man optimerar inbäddade system för nämnda mått. Vi söker bättre kunskap om applikationer för visuella sensorsystem och deras användning.

Pågående forskningsprojekt

MiLo — miljön i kontrolloopen

Klimatförändringar, föroreningar och buller har stor inverkan på samhället. I detta projekt vill forskare med ny teknik mäta miljöparametrar över stora områden, vilket skapar helt nya möjligheter a...

Avslutade forskningsprojekt

Forskningsledare