Jämställdheten i Sverige imponerar på omvärlden

Tor 09 nov 2017 10:06

Svenska pappor engagerar sig allt mer i familjelivet. Utvecklingen innebär ett trendbrott eftersom det tidigare framför allt har varit mammor som ändrat sitt beteende. Det här leder till ökad jämställdhet och väcker både fascination och intresse utomlands.

Genusvetenskap, genrebild

Sverige är unikt på många sätt. En aspekt är andelen män och kvinnor som engagerar sig aktivt i både arbetsliv och familjeliv. I få länder ökar jämställdheten så stadigt och mycket som här, och nu kommer dessutom nya rön som ytterligare spär på bilden av Sverige som världens mest jämställda land.

Medan tidigare forskning har visat att det framför allt är kvinnor och mammor som har bidragit till jämställdhet genom att förändra sitt beteende, antyder de nya rönen att även männen och papporna har börjat ändra sig. Nyligen uppnåddes en stor och viktig vändpunkt: svenska pappor jobbar i dag mindre än innan de fick barn.
– Medan pappor generellt alltid jobbat mer än innan de fick barn har de nu börjat jobba mindre, vilket är ett stort skifte. Det beror delvis på att andelen som tar ut föräldraledighet ökar kontinuerligt och nu skjutit iväg rejält. I slutet av 1990-talet låg männens uttag på tio procent, medan vi i dag är uppe i 25 procent, säger Mikael Nordenmark, professor i rehabiliteringsvetenskap vid Avdelningen för hälsovetenskap på Mittuniversitetet. Han deltar i ett projekt på nordisk nivå där fokus ligger på just pappors engagemang.
– Ur ett internationellt perspektiv är ju de här siffrorna helt hänförande, folk undrar hur vi gör.

Utbildning spelar roll

I boken ”Fatherhood in the nordic welfare states”, utgiven av University of Bristol, har Mikael Nordenmark undersökt pappors engagemang för att se om det finns någon särskild faktor som förklarar de skillnader som finns i Norden jämfört med Sydeuropa. En viktig faktor visade sig vara utbildningsnivå: om man kunde utöka utbildningsnivån bland mammor i Sydeuropa så skulle skillnader kunna försvinna. I Sverige har jämställdheten i hemmet ökat inte bara tack vare att papporna är hemma mer, utan också för att mammorna arbetar mer och är hemma mindre. Ingenting i dag tyder på en nedbromsande effekt.
– Många fruktar att det ska ta stopp, men det finns inte mycket i dagsläget som talar för en avstannande effekt. En förutsättning för att utvecklingen mot ökad jämställdhet ska fortgå är att man fortsätter pusha i den här riktningen. Man undrar ibland om det bara kan gå till en viss gräns, men än så länge finns det alltså inget som tyder på det, säger Mikael Nordenmark.

Föräldraskap i Sverige och sydeuropa


Genom att använda data från European Social Survey, en akademisk enkätundersökning som genomförs vartannat år i Europa om människors attityder, uppfattningar och beteendemönster, har Mikael Nordenmark kommit fram till spännande resultat om hur jämställdheten i hemmet
ser ut i Norden jämfört med Sydeuropa. Här är några av siffrorna:

Så stor del av hushållsarbetet utförs av papporna, relativt till partnern.
Sydeuropa: 24 % gör mer än en fjärdedel.
Norden: 63 % gör mer än en fjärdedel.

Så stor andel av papporna ansåg att de ofta tar aktivt hand om sina barn.
Sydeuropa: 36 %.
Norden: 50 %

Så stor andel av papporna ansåg att kvinnor och män ska ha samma ansvar
för hem och barn.
Sydeuropa: 22 %.

Text: Johanna Stenius


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-02-22