Digitaliseringen i skolan sätts under lupp

Tor 20 dec 2018 10:18

Under två år har ett samarbete kring digitalisering i skolorna diskuterats, och nu drar det igång. Projektet Duvkom, Digitalisering av utbildningsväsendet i kommunerna, är en gemensam satsning av Härnösand, Sundsvall och Timrå samt Mittuniversitetet.

Barn testar VR i skola med lärare

Digitaliseringen av skolan är inget nytt – det har skett i olika omgångar och i olika omfattning under de senaste 40 åren. Nu är det dock en sådan naturlig del av lärmiljön att ett större omtag är på sin plats. För hur påverkas egentligen elevers lärande av den ständigt digitala närvaron? I det kommungemensamma projektet Duvkom ska arbetet med digitaliseringen i skolorna noga följas av en doktorand på Mittuniversitetet.

- Det har aldrig funnits så mycket teknik i skolan som nu och det behöver utforskas – det vill säga vad det har för konsekvenser för människors lärande, säger Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik och projektledare för Duvkom.

Totalt har de tre kommunerna bidragit med två miljoner kronor till projektet, och Mittuniversitetet har skjutit till lika mycket. Tanken är att kommunerna ska delge varandra erfarenheter och hjälpa varandra med idéer.

Hur påverkas egentligen elevers lärande av den ständigt digitala närvaron?

- Jag tror inte att de är så vana vid att jobba tillsammans på det här sättet, så det ska bli intressant att se vad de kan hitta för lösningar. Ett sådant här samarbete kan ha stor betydelse på lång sikt, säger Jimmy Jaldemark.

Att det tog 1,5 år av diskussioner innan projektet kunde dra i gång, beror enligt honom på budgetfrågor och att kommunerna inledningsvis hade lite olika idéer om vad de ville. Så småningom enades de dock om att det de skulle titta närmare på var förändringsprocessen i skolorna i samband med digitaliseringen.

En doktorand, Jussara Reis Andersson, har anställts för att under fyra års tid följa kommunernas arbete. Hon kommer framför allt att titta på styrning och organisering av digitaliseringen i skolorna. Därutöver kommer ytterligare två andra doktorander att knytas till projektet så småningom, berättar Jimmy Jaldemark.

- De andra två doktoranderna kommer nog att jobba lite mer klassrumsnära, säger han.

I projektet genomförs fallstudier på olika skolor och ett av de resultat man förväntar sig är att digitaliseringskompetensen i de olika kommunernas skolorganisationer ökar. Målsättningen är att doktoranden ska presentera en doktorsavhandling i pedagogik med inriktning mot digitalisering inom för-, grund- och gymnasieskolan. Med projektet som katalysator kommer kommunerna att stödjas i sin utveckling av skolans digitala miljö.

Det har aldrig funnits så mycket teknik i skolan som nu och det behöver utforskas

Projektet är också en del av den nationella Forskarskolan GRADE, Graduate school for digitalisation of education, som finansieras av Vetenskapsrådet och som startar hösten 2018. Forskarskolan stärker regionen med kompetensutveckling inom digitalisering och lärande.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-11-11