Frukostseminarium med fokus på förändringsledning i praktiken

Spara favorit 19 jun juni 2019
hållbarhet

Varmt välkommen till årets andra frukostseminarium den 27 september i CER-nätverkets regi. Temat är förändringsledning i praktiken. Medverkar gör Nina Staaf som är projektledare för Mitthems satsning "Hållbara tillsammans".

Nina förklarar deras arbete så här:
"Projektet har stort fokus på hur beteenden hos en önskad målgrupp kan påverkas genom tydligt ledarskap och aktiv förändringsledning. Ett av våra verktyg har varit vår flerspråkiga hållbarhetsskola, där vi vill stärka integrationen och samtidigt inspirera till bra miljöval i vardagen för att  minska vatten- och energiförbrukningen med 5%  på utpekade adresser under projekttiden. Målet har vi uppnått flera gånger om tack vare de beteendeförändringar som vi har fått till".

Upplägg:
Efter en kortare presentation av projektet håller Nina i en gruppövning, där du får tips på hur du kan jobba med förändringsledning och inkludering i din egen verksamhet.

Plats: Nordea (vängåvan), styrelserummet. Ingång från Esplanaden.
Datum: Fredag 27 september 2019.
Tid: Kl. 07.30 - 09.00. Kaffe/te och smörgås serveras från 07.30. Seminariet börjar kl 08.00.
Sista anmälningsdag: 23 september.
Arrangör: Arbetsgruppen för befintliga medarbetare, CER-nätverket.
Frågor? Kontakta sammankallande i arbetsgruppen, Charlotta Dückhow, charlotta.dueckhow@lfy.se

Anmälan: