Tis 15 dec 13:15 - 15:00
L304 + Teams

CERs högre seminarieserie

 Ekonomi

Länk till Teams: https://bit.ly/2DMXHyl

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

010-142 86 77