Avhandlingar, böcker, bokkapitel och forskningsrapporter

Spara favorit 16 sep september 2019

Elliot, V., Marton, J., Öhman, P., Stockenstrand, A-K., Söderström, R. och Wendschlag, M. (2019)
National implications of EU harmonization: The case of banks’ reporting requirements in Sweden
Uppsala: Uppsala universitetet (Juridiska fakultetens Working Paper Series 2019:2).

Casales Morici, B. (2018)
Corporate entrepreneurship: A comprehensive field review and assessment of the internal organizational environment supportive of strategic entrepreneurship,
Licentiatavhandling nr 149, Sundsvall: Mittuniversitetet.

Högberg, L. (2018)
Hållbarhet i fastighetsföretagande
I Gustafsson, C., Palm, P., Gottschalk, P. och Borg, L. (red.), Fastighetsekonomi och fastighetsrätt: Fastighetsnomenklatur, Stockholm: Fastighetsnytt Förlag, sid 475-488.

Arwinge, O., Lindholm, C. och Öhman, P. (2018)
Risk och riskhantering,
I Nilsson, F. och Olve, N-G. (red.), Controllerhandboken,
Stockholm: Liber, sid. 429-469.

Andresen, E., Lidén, G. och Nyhlén, S. (red). (2017)
Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier,
Sundsvall: Mittuniversitetet.

Andresen, E. och Nyhlén, S. (2017)
”Sveriges största trygghetsboende” – hur hållbart är det?,
I Andresen, E., Lidén, G. och Nyhlén, S. (red.), Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier,
Sundsvall: Mittuniversitetet, sid. 21-29.

Jonsson, C. och Öhman, P. (2017)
För- eller efterklok? Om klimatförändring och försäkringar,
I Andresen, E., Lidén, G. och Nyhlén, S. (red.), Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier,
Sundsvall: Mittuniversitetet, sid. 30-38.

Giritli Nygren, K. och Öhman, P. (2017)
Åtta tankar om hållbar ekonomi – ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella betraktelser,
I Andresen, E., Lidén, G. och Nyhlén, S. (red.), Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier,
Sundsvall: Mittuniversitetet, sid. 132-143.

Bellman, L., Hemmingsson, O., Olofsson, A. och Öhman, P. (2017)
Försäkringsbranschen och klimatförändring: Kort- och långsiktiga konsekvenser av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen,
Östersund: Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2017:3).

Kachlami, H. (2017)
Social entrepreneurship and influence on regional firm demography,
Doktorsavhandling nr 265, Sundsvall: Mittuniversitetet.

Rad, A. (2017)
Bank risk management: How do bank employees deal with risk at the strategic and operational levels?,
Doktorsavhandling nr 263, Sundsvall: Mittuniversitetet.

Öhman, P. (2017)
CER – ett forskningscentrum med stark regional förankring,
I Giritli Nygren, K. och Lindblad Gidlund, K (eds.), Mitt, ditt och vårt universitet – att förstå något gemensamt,
Sundsvall: Mittuniversitetet, sid. 134-139.

Carlman, I. och Öhman, P. (2017)
Att hantera spänningar och undvika dysfunktionell styrning,
I Giritli Nygren, K. och Lindblad Gidlund, K. (eds.), Mitt, ditt och vårt universitet – att förstå något gemensamt,
Sundsvall: Mittuniversitetet, sid. 73-84.

Stockenstrand, A-K. and Nilsson, F. (ed). (2017)
Bank regulation: Effects on strategy, financial accounting and management control,
London: Routledge.

Öhman, P. (2017)
The behavioural impact of external and internal factors on SME loan assessments,
In Stockenstrand A-K. och Nilsson, F. (ed.), Bank regulation: Effects on strategy, financial accounting and management control,
London: Routledge, pp. 334-355.

Stockenstrand, A-K. (2017)
Financial reporting issues and their connection to strategy and management control aspects in Swedish banks 1998-2012,
In Stockenstrand A-K. och Nilsson, F. (ed.), Bank regulation: Effects on strategy, financial accounting and management control,
London: Routledge, pp. 257-283.

Norberg, M. och Stockenstrand, A-K. (2017)
Regulating transaction-based and relationship-based elements in firm-bank exchanges,
In Stockenstrand A-K. och Nilsson, F. (ed.), Bank regulation: Effects on strategy, financial accounting and management control,
London: Routledge, pp. 86-103.

Crawford, J., Kashyap, S., Tirmén, M., Stockenstrand, A-K. och Nilsson, F. (2017) Accounting and control in banks: A literature review,
In Stockenstrand A-K. och Nilsson, F. (ed.), Bank regulation: Effects on strategy, financial accounting and management control,
London: Routledge, pp. 15-63.

Stockenstrand, A-K. (2017)
Why all banks should not be governed and managed in the same way,
In Stockenstrand A-K. och Nilsson, F. (ed.), Bank regulation: Effects on strategy, financial accounting and management control,
London: Routledge, pp. 3-14.

Jarnkvist, K. , Bellman, L. och Ekholm, S. (2017)
Berättelser om klimatrisker och boende : Sociala strukturers betydelse för hur bostadsägare förhåller sig till klimatrisker i relation till sina bostäder,
Östersund: Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2017:1).

Öhman, P., Giritli Nygren, K., Hörnberg, E., Lidén, G., Nyhlén, S., Sjöberg, I. och Wahlberg, O. (2017)
Förstärkt stadsmiljö i Sundsvall,
Sundsvall: Mittuniversitetet (CER Working Paper Series 2017:1).

Norberg, M. (2016)
On the nature of the multidimensional firm-bank exchange,
Licentiatavhandling nr 127, Sundsvall: Mittuniversitetet.

Johanson, J. och Johanson, M. (2016)
From anonymity to identity: Network transformation in economies and industries in transition from plan to market,
In Thilenius, P., Pahlberg, C. och Havila, V. (eds.), Extending the business network approach - New territories, new technologies, new terms,
Houndmills, Basingstoke: Palgrave MacMillan, pp. 41-66.

Johanson, M. och Lundberg, H. (2016)
Why expatriates’ private relations matter,
In Thilenius, P., Pahlberg, C. och Havila, V. (eds.), Extending the business network approach - New territories, new technologies, new terms,
Houndmills, Basingstoke: Palgrave MacMillan, pp. 99-120.

Gebert Persson, S. och Káptalan-Nagy, E. (2016)
Legitimacy in the business network context,
In Thilenius, P., Pahlberg, C. och Havila, V. (eds.), Extending the business network approach - New territories, new technologies, new terms,
Houndmills, Basingstoke: Palgrave MacMillan, pp. 301-314.

Bellman, L., Ekholm, S., Giritli Nygren, K., Hemmingsson, O., Jarnkvist, K., Kvarnlöf, L., Lundgren, M., Olofsson, A. och Öhman, P. (2016)
Climate change, insurance, and households: A literature review,
Östersund: Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2016:2).

Bellman, L., Gebert Persson, S., Öhman, P., Giritli Nygren, K., Nyhlén, S., Olofsdotter, G., Kvarnlöf, L., Lidén, G. och Olofsson, A. (2015)
Att vända det onda till gott – möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen,
Östersund: Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:1).

Öhman, P. och Lundberg, H. (red). (2015)
Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer,
Lund: Studentlitteratur.

Larsson, M. och Wallerstedt, E. (2015)
Reglering av bank, försäkring och revision – traditioner och trender,
I Öhman, P. och Lundberg, H. (red.), Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer,
Lund: Studentlitteratur, sid. 19-54.

Öhman, P. (2015)
Särskilda utmaningar för revisorer, fastighetsvärderare och andra yrkesverksamma med
dubbla lojaliteter,
I Öhman, P. och Lundberg, H. (red.), Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer,
Lund: Studentlitteratur, sid. 55-74.

Bellman, L. och Lind, H. (2015)
Är fastighetsvärderingar att lita på för banker och andra aktörer,
I Öhman, P. och Lundberg, H. (red.), Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer,
Lund: Studentlitteratur, sid. 75-94.

Öhman, P., Nilsson, A. och Tagesson, T. (2015)
Riskbedömningar inom bank och revision relaterade till två typfel,
I Öhman, P. och Lundberg, H. (red.), Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer,
Lund: Studentlitteratur, sid. 145-166.

Gebert Persson, S., Gidhagen, M. och Lundberg, H. (2015)
Webbbaserade tjänster och förtroende – vardagsmat för banker, utmaning för försäkringsbolag?,
I Öhman, P. och Lundberg, H. (red.), Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer,
Lund: Studentlitteratur, sid. 167-184.

Silver, L. och Thyr, A. (2015)
Trovärdighets- och förtroendeskapande aktiviteter med särskilt fokus på bankbranschen,
I Öhman, P. och Lundberg, H. (red.), Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer,
Lund: Studentlitteratur, sid. 185-200.

Andresen, E., Braunerhielm, L. och Roxenhall, T. (2015)
Nära ekonomiska nätverksrelationer,
I Öhman, P. och Lundberg, H. (red.), Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer,
Lund: Studentlitteratur, sid. 201-220.

Lundberg, H. (2015)
Rundabordssamtal,
I Öhman, P. och Lundberg, H. (red.), Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer,
Lund: Studentlitteratur, sid. 221-238.

Öhman, P. (2015)
Reflektioner, slutsatser och utblickar,
I Öhman, P. och Lundberg, H. (red.), Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer,
Lund: Studentlitteratur, sid. 239-250.

Hilmersson, M., Johanson, M., Lundberg, H., Papaioannou, S. och Thyr, A. (2015)
Business networks, firm strategy, opportunity development and strategic outcomes: A conceptualization of the initial phase of firm internationalization,
In Larimo, J., Nummela, N. och Mainela, T. (eds.). Handbook on international alliance and network research, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 171-194.

Westerdahl, S. och Öhman, P. (2014)
Gröna hus - en forskningsöversikt,
I Bohman, H., Westerdahl, S. och Öresjö, E. (red.) Perspektiv på fastigheter,
Malmö: Malmö University Publications in Urban Studies 17, sid. 75-93.

Öhman, P. (2014)
Performance auditing in the public sector,
In Budding, T., Grossi, G. och Tagesson, T. (eds.), Public sector accounting,
New York: Routledge, pp. 177-189.

Norén, R. (2013)
Equilibrium models in an applied framework - industrial structure and transformation,
Heidelberg: Springer-Verlag.

Bellman, L. (2012)
Auktoriserade fastighetsvärderares syn på värdering: Tankemönster om kommersiella fastigheter.
Licentiatavhandling nr 88, Sundsvall: Mittuniversitetet.

Nilsson, A., Westerberg, M. och Häckner, E. (2012)
The duality of strategic managerial work in SMEs: A structuration perspective,
In Tengblad, S. (ed.), The work of managers,
Oxford: Oxford University Press, pp. 264-280.

Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2011)
Kvinnornas intåg i revisionsbranschen,
I Fälting, L., Larsson, M., Petersson, T. och Ågren, K. (red). Aktörer och marknader i omvandling,
Uppsala: Uppsala Universitet, sid. 215-224.

Johanson, M. (2011)
Conducting processual studies in transition economies: Reflections on a case study,
In Piekkari R, and Welch, C. (ed.), Rethinking the case study: Towards greater pluralism in international business research,
Cheltenham: Edward Elgar, pp. 499-520.

Andresen, E. (2011)
Dressed for success: Designing and managing regional strategic networks.
Doktorsavhandling nr 105, Sundsvall: Mittuniversitetet.

Johanson, M. och Lundberg, H. (red). (2011)
Network strategies for regional growth,
Eastbourne: Palgrave Macmillan.

Johanson, M. och Kao-Tsung, P. (2010)
Networks in internationalisation,
In Pla-Barber, J. and Alegre, J. (ed.), Reshaping the boundaries of the firm in an era of global interdependence, progress in international business research, Vol. 5, pp. 119-142.

Blankenburg Holm, D., Drogendijk, R., Hohenthal, J., Holm, U., Johanson, M. och Zander, I. (2009)
Internationalization of the multinational corporation – A new research agenda,
In Larimo, J. and Vissak, T. (ed.), Research on knowledge, innovation and internationalization,
Bingley: Emerald, pp. 3-20.

Hallén, L., Johanson, M. och Roxenhall, T. (red). (2009)
Regionala strategiska nätverk i praktiken,
Lund: Studentlitteratur.

Wallerstedt, E. (2009)
Revisorsbranschen i Sverige under 100 år,
Stockholm: SNS.

Hallén, L., Johanson, M. och Lundberg, H. (2008)
Nätverksinitiativ – en ifrågasatt väg till affärsutveckling,
I Mattsson, L-G. (red.), Marknadsorientering – Myter och möjligheter,
Lund: Liber, sid. 291-308.

cer-logotype