CER-rapporter

Spara favorit 8 feb februari 2019

Öhman, P. och Yazdanfar, D. (2018)
Vad påverkar bankers lönsamhet?,Lyssna CERs Rapportserie, Nr. 2018:6, Mittuniversitetet.

Bellman, L. (2018)
Värdepåverkande information vid bedömning av kommersiella fastigheters marknadsvärde,Lyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2018:4, Mittuniversitetet.

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2018)
Sysselsättningen i små och medelstora företag,Lyssna CERs Rapportserie, Nr. 2018:3,
Mittuniversitetet.

Lundberg, H. och Rehnfors, A. (2018)
Transnationellt entreprenörskap: Identifierade möjligheter och resulterande affärsverksamheter,Lyssna CERs Rapportserie, Nr. 2018:2, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Yazdanfar, D. (2018)
Lägenhets- och villapriser, börsindex och banklån, LyssnaCERs Rapportserie, Nr. 2018:1, Mittuniversitetet.

Yderfält, Å. och Roxenhall, T. (2017)
Hyresgästdriven affärsmodellsinnovation,Lyssna CERs Rapportserie, Nr. 2017:5, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Svanberg, J. (2017)
Äventyras revisorers oberoende av karismatiska klienter?Lyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2017:4, Mittuniversitetet.

Bellman, L. och Öhman, P. (2017)
Auktoriserade fastighetsvärderare: Utbildning och praktikLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2017:3, Mittuniversitetet.

Hilmersson, M., Johanson, M., Lundberg, H. och Papaioannou, S. (2017)
Sambanden mellan tidpunkt för, tid fram till och hastighet vid internationell expansionLyssna
CERs Rapportserie
, Nr. 2017:2, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Yazdanfar, D. (2017)
Kapitalstrukturen i små och medelstora företagLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2017:1, Mittuniversitetet.

Johanson, M. (2016)
Nätverk och internationaliseringLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2016:4, Mittuniversitetet.

Yazdanfar, D. och Öhman, P. (2016)
Affärskrediter i små och medelstora företagLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2016:3, Mittuniversitetet.

Wahlberg, O., Öhman, P. och Strandberg, C. (2016)
Kunders tillfredsställelse med personliga rådgivare och bankenLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2016:2, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Svanberg, J. (2016)
Sambandet mellan etisk kultur och revisorers oberoendeLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2016:1, Mittuniversitetet.

Yazdanfar, D. och Öhman, P. (2015)
Skuldfinansiering och företags lönsamhetLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2015:8, Mittuniversitetet. 

Gebert Persson, S. och Bellman, L. (2015)
Flyttkedjor och boende på ålderns höstLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2015:7, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Svanberg, J. (2015)
Påverkar en identifiering med klienterna revisorers oberoende?Lyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2015:6, Mittuniversitetet.

Yazdanfar, D. och Öhman, P. (2015)
Lönsamhet och tillväxt i små och medelstora företagLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2015:5, Mittuniversitetet.

Roxenhall, T. (2015)
Nätverksstruktur och innovationer i strategiska innovativa nätverkLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2015:4, Mittuniversitetet.

Strandberg, C., Wahlberg, O. och Öhman, P. (2015)
Bankkunders engagemang och framtida lojalitetLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2015:3, Mittuniversitetet.

Yazdanfar, D. och Öhman, P. (2015)
Sambandet mellan rörelsekapitalcykel och lönsamhetLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2015:2, Mittuniversitetet

Öhman, P. (2015)
Revisorers fortlevnadsbedömningarLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2015:1, Mittuniversitetet

Johanson, M. (2014)
”När” och internationaliseringLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2014:8, Mittuniversitetet.

Lundberg, H., Öhman, P. och Sjödin, U. (2014)
Transaktionsbekvämlighet i betalningsskedet – handlarnas perspektivLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2014:7, Mittuniversitetet.

Gebert Person, S., Lundberg, H. och Elbe, J. (2014)
Diskursiv konkurrens i internationella relationsutvecklingsprocesser
LyssnaCERs Rapportserie, Nr. 2014:6, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Wallerstedt, E. (2014)
Sveriges två första kvinnliga auktoriserade revisorerLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2014:5, Mittuniversitetet.

Rad, A., Yazdanfar, D. och Öhman, P. (2014)
Kvinnliga och manliga kreditgivares riskbenägenhetLyssna 
CERs Rapportserie, Nr. 2014:4, Mittuniversitetet.

Andresen, E., Lundberg, H., och Roxenhall, T. (2014)
Design för engagemang i regionala strategiska nätverkLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2014:3, Mittuniversitetet.

Yazdanfar, D. (2014)
Lönsamhetsfaktorer i svenska mikroföretagLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2014:2, Mittuniversitetet.

Öhman, P., Carrington, T., Johansson T. och Johed, G. (2014)
Professionalism och kommersialism bland revisorerLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2014:1, Mittuniversitetet.

Sjödin, U. (2013)
Finansiell kunskap som en del av den regulativa agendanLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2013:14, Mittuniversitetet.

Bellman, L. och Öhman, P. (2013)
Fastighetspriser för hyreshus i VästernorrlandLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2013:13, Mittuniversitetet.

Rad, A., Wahlberg, O. och Öhman P. (2013)
Kreditgivares bedömningar av låneansökningarLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2013:12, Mittuniversitetet.

Öhman, P., Söderberg, B. och Westerdahl S. (2013)
Investeringar i stora fastighetsbeståndLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2013:11, Mittuniversitetet.

Gebert Persson, S., Lundahl, N. och Vegholm, F. (2013)
Små och medelstora företags relationer till banker och
försäkringsbolag
Lyssna 
CERs Rapportserie, Nr. 2013:10, Mittuniversitetet.  

Bellman L. (2013)
Fastighetspriser för småhus i VästernorrlandLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2013:9, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Svanberg, J. (2013)
Tidspress, etisk kultur och revisionskvalitetLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2013:8, Mittuniversitetet.

Öhman, P. (2013)
Nystartade bolags intresse för revision efter revisionspliktens
avskaffande 
Lyssna CERs Rapportserie, Nr. 2013:7, Mittuniversitetet.

Berglund, J. och Öhman, P. (2013)
Klienters upplevelser av servicekvalitet i revisionsbranschenLyssna CERs Rapportserie, Nr. 2013:6, Mittuniversitetet.

Strandberg, C. (2013)
Förväntad och levererad servicekvalitet i en telefonbank 
LyssnaCERs Rapportserie, Nr. 2013:5, Mittuniversitetet.

Westerdahl, S. och Öhman, P. (2013)
Gröna hus – en forskningsöversikt
LyssnaCERs Rapportserie, Nr. 2013:4, Mittuniversitetet.

Nilsson, A. och Öhman, P. (2013)
Kreditgivning i bank efter en finansiell kris
LyssnaCERs Rapportserie, Nr. 2013:3, Mittuniversitetet.

Gidhagen, M. och Gebert Persson, S. (2013)
Faktorer som påverkar användande av finansiella tjänster via internetLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2013:2, Mittuniversitetet. 

Öhman, P., Häckner, E. och Sörbom, D. (2013)
Klienters syn på revisorers kompetens, skepsis och relationer 
LyssnaCERs Rapportserie, Nr. 2013:1, Mittuniversitetet.

Bellman, L. och Öhman, P. (2012)
Värdering av kommersiella fastigheterLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2012:8, Mittuniversitetet.

Strandberg, C., Wahlberg, O. och Öhman, P. (2012)
Bankkunders upplevelser av servicekvalitetLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2012:7, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Wallerstedt, E. (2012)
Revisorsprofessionens framväxt i SverigeLyssna 
CERs Rapportserie, Nr. 2012:6, Mittuniversitetet.

Strandberg, C. och Dalin, R. (2012)
In-house call centers inom den finansiella sektornLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2012:5, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Söderberg, B. (2012)
Träffsäkerheten i fastighetsvärderares bedömningarLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2012:4, Mittuniversitetet.

Gebert Persson, S., Lundberg, H. och Andresen, E. (2012)
Ömsesidig legitimitet i regionala strategiska nätverkLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2012:3, Mittuniversitetet. 

Öhman, P., Grönlund, A. och Svärdsten, F. (2012)
Svensk effektivitetsrevision i Riksrevisionens regiLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2012:2, Mittuniversitetet.

Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2012)
Kvinnornas intåg i revisionsbranschenLyssna
CERs Rapportserie, Nr. 2012:1, Mittuniversitetet.

 

cer-logotype