Magisteruppsatser

Spara favorit 5 nov november 2019

Hedback, D. (2019)
Time’s up! The impact of multi-year accounting data on bankruptcy prediction.
Handledare: Darush Yazdanfar.
Ladda ner uppsatsLyssna

Eckert Elfving, M. (2019)
Finns det en koppling mellan Earnings management i finansiella rapporter och textkvaliteten i CSR-rapporter?
Handledare: Peter Öhman
Ladda ner uppsatsLyssna

Geiss, A. (2018)
Empirical analysis of the working capital-profitability relationship: Consequences of the global financial crisis of 2008.
Handledare: Darush Yazdanfar
Ladda ner uppsatsLyssna

Snäll, A. och Tinglöf, E. (2017)
Skillnader i revisionskvalitet: Revisorers kön och byråtillhörighet.
Handledare: Peter Öhman
Ladda ner uppsatsLyssna

Lindgren, E. och Saez, P. (2016)
Hur påverkas revisorers professionella skepsis av tidspress respektive granskning av redovisning till verkligt värde?
Handledare: Peter Öhman
Ladda ner uppsatsLyssna

Svensson, C. och Undin, M. (2015)
Earnings management: Nedskrivning av goodwill till verkligt värde enligt IFRS 3. 
Handledare: Peter Öhman
Ladda ner uppsatsLyssna

Altin, S. och Khwaiter, N. (2014)
Revisorers granskning av redovisning till verkligt värde.
Handledare: Peter Öhman
Ladda ner uppsatsLyssna

Hall, S. och Mankonen, J. (2014)
Town center attractiveness – A study of service quality in town centers.
Handledare: Olof Wahlberg
Ladda ner uppsatsLyssna

Palm, A. och Rheborg Andersson, P. (2013)
Hur tydligt utformas going concern-varningar? 
Handledare: Peter Öhman
Ladda ner uppsatsLyssna

Andersson, F. och Nilsson, L. (2013)
Revisionskvalitet: Arvodets påverkan på revisorers benägenhet att utfärda going concern-varningar. 
Handledare: Peter Öhman
Ladda ner uppsatsLyssna

Berglund, J. (2012)
Kundorienterad service i revisionsbranschen: Kundernas uppfattning om servicekvalitet.
Handledare: Peter Öhman
Ladda ner uppsatsLyssna

Lundin, A. (2012)
Kvalitetsbrister inom revision av ägarledda bolag ur ett partnerperspektiv.
Handledare: Peter Öhman
Ladda ner uppsatsLyssna

Agné, A. och Ruokanen, M. (2011) 
Revisionsbyråers kvalité: En studie om Going Concern-varningar och anmärkningar på finansiell stress.
Handledare: Peter Öhman
Ladda ner uppsatsLyssna

Liu, S. och Özcelik, F. (2011) 
Svenska revisorers "going concern" utlåtanden: Förmedlar utlåtandet det som avses?
Handledare: Peter Öhman
Ladda ner uppsatsLyssna

Carlsson, J. och Pellkvist, T. (2011) 
Nyregistrerade aktiebolags val efter revisionspliktens avskaffande.
Handledare: Peter Öhman
Ladda ner uppsatsLyssna

Bergström, V. och Wennersten, C. (2009) 
Redovisningskonsulters ritualer och normer för att känna trygghet i arbetet.
Handledare: Peter Öhman
Ladda ner uppsatsLyssna

Lundberg, H. och Olsson, M. (2008) 
Vad har revisionen och revisionsberättelsen för värde ur ett kreditgivarperspektiv?
Handledare: Peter Öhman
Ladda ner uppsatsLyssna