Aktuella forsknings- och utbildningsprojekt

Spara favorit 28 aug augusti 2019
Hållbart byggande

HåSa-projektet (2016-2019): Syftet med projektet Hållbart Samhällsbyggande (HåSa) är att aktivt och i samarbete med såväl bygg- och fastighetsföretag som andra intressenter skapa flexibla och hållbara affärsutvecklingsmodeller hos bygg- och fastighetsföretag och deras under-leverantörer. Projektet bedrivs i samarbete med forskningsenheterna FGV, Forum for genusvetenskap, och RCR, Risk och Crisis Centre vid Mittuniversitetet.

BUFFL-projekt (2019-2020): Syftet med projektet, BranschUtveckling hos banker och Försäkringsbolag genom Flexibelt Livslångt lärande (BUFFL), är att i samverkan med branschaktörer inom bank, försäkring och pension skapa en nationell modell för korta flexibla kurser för specialister inom ovan nämnda branscher. Projektet bedrivs i nära samarbete med forskargruppen HEEL vid Mittuniversitetet samt Högskolan i Kristianstad och Uppsala universitet. Läs mer om projektet här

AI- projekt (2019-2020): Syftet med projektet Artificiell Intelligens (AI) är att i samverkan med aktörer inom försäkringsbranschen undersöka hur AI kan användas för att effektivisera och utveckla internrevisionen inom denna bransch. Projektet bedrivs i samarbete med Högskolan i Gävle och KTH.

MIDAS-BID-projektet (2019-2021): Syftet med det internationella projektet ”Methods and tools for business model transformation and innovation development of SMEs in cross-border context” (MIDAS-BID) är att utveckla affärsmodellsinnovationer som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft och internationalisering. Projektet bedrivs i samarbete med universiteten i Luleå, Vasa och Tammerfors.

 

Kontakt

Peter Öhman

För mer information och frågor, kontakta: Peter Öhman