Carl Westergren är forskarstuderande och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning fokuserar på regionala strategiska nätverk och de olika faktorer som påverkar dess framgång: hinder och möjliggörare.

Carl Westergren

Sidan uppdaterades 2023-08-07