Anna-Karin Stockenstrand är forskare i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på pensionsområdet.

Anna-Karin Stockenstrand

Sidan uppdaterades 2020-07-21