Darush Yazdanfar är professor i företagsekonomi och verksam vid CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning berör i första hand finansierings- och bankfrågor.

Darush

Sidan uppdaterades 2020-08-19