Håkan Jankensgård är docent i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning har stort fokus på finansiering, och han forskar om till exempel informationsgivning, finansieringsstrategier, ägarskap, volatilitet i tillgångspriser.

Håkan Jankensgård

Sidan uppdaterades 2022-06-15