Jan Svanberg är forskare i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning fokuserar på hur information i redovisning kan analyseras med hjälp av maskininlärning.

Kalender

Berätta – vem är Jan Svanberg?
Jag är en enkel person som är ointresserad av prestige eller av att bli något i den akademiska branschen, men det är roligt om det då och då händer något positivt. Efter att ha börjat samarbeta med Peter Öhman har det börjat hända positiva saker som att en idé leder till något annat, ofta rena tillfälligheter men när man ser positivt på de här tillfälligheterna så kan man ta vara på dem. Jag tror alla människor är omgivna av tillfälligheter men det vill till att man kan se värdet i dem. För tillfället är jag under en liten tid gästforskare på Royal Melbourne Institute of Technology, och med familjen i Australien, delvis av en tillfällighet men också för att min fru är gästforskare på en topp-tio institution på University of Melbourne.

Vad handlar din forskning om?
Min forskning är väldigt beroende av samarbete med experter på maskininlärning, dvs en gren av datavetenskap, som går ut på att utvinna information eller kunskap ur databaser. Mina projektsamarbeten har flera delar men huvudspåret är att studera hur information i redovisning kan analyseras med maskininlärning. 

Vad innebär detta med automatisering och användningen av AI inom revisionsbranschen konkret?
Revisorer letar efter misstänkta fel i redovisning och om de hittar några stora fel rapporterar de dessa på ett eller annat sätt. Automatisering av detta arbete betyder att revisorer använder datorprogram som hjälper dem i arbetet. Ett exempel på detta som alla känner till är penningtvätt. Datorprogram som hittar penningtvätt automatiskt vore mycket användbara för banker och deras revisorer. En del sådana program finns och har testats, mestadels i USA och på enskilda stora företag, men i huvudsak är detta område tämligen nytt. För revisionsbranschen innebär detta på lång sikt att omkring 50% av deras arbetstid kan ersättas av datorer. 

För en tid sedan fick du ett anslag från Vetenskapsrådet till din forskning. Hur ska de användas?
Vårt anslag från Vetenskapsrådet är framför allt ett erkännande av våra idéer och att det är viktigt med tvärvetenskapligt samarbete. Huvuddelen av anslaget kommer att användas till forskare i datavetenskap.

Hur fördelar du din tid mellan forskningen och undervisning?
Jag undervisar i princip inget alls. Istället lägger jag några timmar per dag på att läsa, konferera med mina partners, och skriva på artiklarna. Det tar ganska lång tid för mig att förstå en frågeställning, särskilt om jag har en helt egen och helt ny idé.

Drömscenario i termer av jobbet?
Drömscenario i termer av jobbet är svårt att uttala sig om. Jag kanske får citera min son som svarade på en fråga om framtiden – att det får fortsätta som det är.

 

 

 

 

Kontakt

Jan Svanberg

Universitetslektor|Senior Lecturer