Amendos engagemang i CER-nätverket

Katarina Joneström, regionchef på Amendo i Sundsvall, berättar varför Amendo valt att engagera sig i CER-nätverket.

19781481-teamwork-process-photo-young-business-man.jpg

Hur kommer det sig att Amendo valt att engagera sig i CER-nätverket?
Med tanke på vår att Amendo är ett nischat bolag inom bank, finans, försäkring och ekonomi är det helt naturligt för oss att vara med i CER-nätverket. Vi får ta del av och bidra till nätverket genom arbetsgrupperna samt att vi får intressant och relevant kunskap för vårt arbete.

Vad betyder CER-nätverket för dig personligen?
Jag är en stolt sundsvallsbo och berättar gärna för andra om nätverket, som ju är ett helt unikt. Det ger mig och det bolag jag representerar en seriös stämpel.

Under dina år i nätverket, är det något särskilt du minns som du vill dela med dig av? 
Jag minns speciellt ett möte på Skandia i Stockholm, då jag fick möjligheten att visa upp nätverket för mina kollegor i Stockholm. Jättekul och väldigt uppskattat!

CER-nätverket har idag närmare hundra samarbetspartners, inom såväl akademin som privat och offentlig sektor. Vad tror du ligger bakom detta?
Jag tror att många ser vinningen i att samarbeta. Oavsett vad man sysslar med, finns det ofta samma utmaningar vad gäller ex kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Att det dessutom är ett samarbete mellan universitet och näringslivet gör det än mer intressant att välja att bli samarbetspartner.

Kontakt