Timråbos engagemang i CER-nätverket

Timråbos engagemang i CER-nätverket

Timråbos VD Micael Löfqvist, berättar varför Timråbo valt att engagera sig i CER-nätverket.

Science Meeting
Timråbos VD Micael Löfqvist till vänster i bilden, tillsammans med Gustav Lidén från Mittuniversitetet.