Timråbos engagemang i CER-nätverket

Spara favorit 29 apr april 2019
Science Meeting
Timråbos VD Micael Löfqvist tilll vänster i bilden, tillsammans med Gustav Lidén från Mittuniversitetet.

Timråbos VD Micael Löfqvist, berättar varför Timråbo valt att engagera sig i CER-nätverket.

Hur kommer det sig att Timråbo valt att engagera sig i CER-nätverket?
Genom Timrå kommuns samverkansavtal med MIUN har jag/vi på Timråbo deltagit i samverkansmöten och workshops. Under arbetet har det blivit allt tydligare att vi på Timråbo har stor nytta av nätverkandet och genom att bli medlem i CER får vi chansen att nå andra kollegor i fastighetsbranschen som vi möter på en mycket bra arena.

Vad betyder CER-nätverket för dig personligen? 
För mig innebär det personlig utveckling och en chans till viss fortbildning och bra omvärldsbevakning. Något som jag i sin tur har nytta när det gäller mitt uppdrag att utveckla Timråbo och vårt bidrag till en växande region.

Under din tid i nätverket, är det något särskilt du minns som du vill dela med dig av? 
Nu har jag bara deltagit i knappt ett år men det var väldigt kul och uppskattat när Timråbo tillsammans med representanter från CER presenterade vårt kommande projekt ”Boende, Integration och Affärsutveckling” på näringslivsveckan ute på Sundsvall/Timrå flygplats i höstas.

Vad är styrkan med CER-nätverket tycker du?
En stor fördel som jag upplever är att via CER får jag tillgång till erfarenheter och kunskap som jag normalt inte skulle nå. Här delar kollegor och konkurrenter med sig av branschkunskap på ett oproblematiskt och ödmjukt sätt.

Finns det något som du saknar i dag kopplat till nätverket, något du ser behöver vi behöver utveckla?
Egentligen inte men det gäller att vi hänger med! Inte minst i resan kring digitaliseringen som kommer utmana oss alla, här tror jag vi tillsammans via ett tight CER-nätverk kan göra skillnad

Timråbo

Micael Lövgist

Timråbos VD Micael Lövqvist.