SVT och SR bör samarbeta med andra medier för medborgarnas bästa

Mån 19 mar 2012 09:59

Det är rimligt och önskvärt att gränserna mellan public service-företagen och de kommersiella medierna inte är lika skarpa som i dag. Det skriver bland andra Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Nya former för samarbete behöver prövas för att stärka kvalitetsjournalistiken. I en ny bok ”Inte för smalt, inte för brett” (Nordicom), beskriver Marie Grusell, fil. Dr. i medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet och Lars Nord de mönster som troligen kommer att prägla framtidens syn på hur public service-mediernas roll bör se ut i det svenska samhället. Innehållet presenteras i en debattartikel på DN-debatt.

 

Läs hela artikeln här


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2016-09-27