Wadbring: Kvantitet och kvalitet är inte samma sak

Spara favorit
logotyp

Mängden redaktionellt material i storstadstidningarna har minskat, men innebär det per automatik att även kvaliteten försämrats? Nej, menar medieprofessor Ingela Wadbring. I en debattartikel i Dagens Nyheter tillbakavisar hon därmed Mats Svegfors slutsats.

Mats Svegfors, tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet och vd för Sveriges Radio, har i en undersökning konstaterat att antalet tecken i det redaktionella materialet har minskat över tid. Av det har han bland annat dragit slutsatsen att form blivit viktigare än innehåll och att kvalitetsjournalistiken trängts tillbaka. Ingela Wadbring är dock av en annan åsikt. ”Kvalitet är svårt, kanske omöjligt att mäta och man bör vara noggrann i sin operationalisering av begreppet”, skriver hon.

 

Läs Ingela Wadbrings debattartikel på DN:se

 

Artikel i Journalisten

 

Wadbring i Medievärlden

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.