Wadbring: Kvantitet och kvalitet är inte samma sak

Tor 14 feb 2013 13:14

Mängden redaktionellt material i storstadstidningarna har minskat, men innebär det per automatik att även kvaliteten försämrats? Nej, menar medieprofessor Ingela Wadbring. I en debattartikel i Dagens Nyheter tillbakavisar hon därmed Mats Svegfors slutsats.

Mats Svegfors, tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet och vd för Sveriges Radio, har i en undersökning konstaterat att antalet tecken i det redaktionella materialet har minskat över tid. Av det har han bland annat dragit slutsatsen att form blivit viktigare än innehåll och att kvalitetsjournalistiken trängts tillbaka. Ingela Wadbring är dock av en annan åsikt. ”Kvalitet är svårt, kanske omöjligt att mäta och man bör vara noggrann i sin operationalisering av begreppet”, skriver hon.

 

Läs Ingela Wadbrings debattartikel på DN:se

 

Artikel i Journalisten

 

Wadbring i Medievärlden


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2016-09-27