Tisdagen den 25 januari publicerade Kajsa Falasca en debattartikel i Sydsvenskan rörande de nya strategier som partier använder för att vinna väljare.

Strategier som ofta går ut på att använda slipade reklambudskap. Något som skeptiker hävdat leder till tappat förtroende för politiker och minskat intresse för politik. Dock visar resultaten från valet 2010 på en annan utveckling där människors intresse för politik ökade, förtroendet för politiker förstärktes och valdeltagandet gick upp.

Läs hela debattartikeln

Senaste nyheterna

Ny studie av ”de andra” nordiska ländernas medier

Nordisk medieforskning har nästan uteslutande handlat om förhållanden i Danmark, Finland, Norge och Sverige. I ett nyutkommet specialnummer av Nordicom Review uppmärksammas nu andra länder och regioner i Norden som Grönland, Island, Färöarna, Sápmi och Åland.

2021-04-07

Unikt projekt ger insyn i mediebranschen ”bakom kulisserna”

I flera års tid har forskare vid Mittuniversitetets forskningscentrum Demicom kunnat följa det interna arbetet kring mediekoncernen Mittmedias omvandling. Nu släpps sekretessen runt projektet när forskargruppens arbete går in i nästa fas och analyserar förändringsarbetet i koncernen.

2021-02-15

Ny bok om politisk kommunikation i Norden

Ledande forskare från de nordiska länderna belyser i den nya boken Power, Communication and Politics in the Nordic Countries  den senaste utvecklingen vad gäller politisk kommunikation i Norden.

2021-01-22