Bäck i Radio Västmanland: ”Viktigt att få ut rätt information”

Under skogsbranden i Västmanland hölls regelbundna konferenser med alla aktörer och myndigheter som var inblandande i räddningsarbetet. Hur de här konferenserna egentligen fungerade är något som forskare vid Mittuniversitetet nu har studerat och utvärderat, en av dem är Emelie Bäck.