P4 Norrbotten: Lars Nord om sammanslagningen av nyhetsredaktioner

NSD och Norrbottens-Kuriren slås ihop sina nyhetsredaktioner men behåller varumärkena och de båda separata tidningarna. Ledningen menar att detta inte är en sparåtgärd utan en satsning för att säkra den lokala journalistiken, men det är något som Lars Nord, professor i journalistik vid Mittuniversitet, bara delvis håller med om.

Lars Nord