Lars Nord i SR P4: Medieprofessor positiv till ett avskaffande av tv-avgiften

test

DEMICOMs Lars Nord kommenterar förslaget om att ersätta radio- och TV:s licensavgift med en skatt.

Läs mer och lyssna på inslaget