Lars Nord i TV4 om journalistikens partiskhet

Fre 17 aug 2018 09:33

Flera högt uppsatta politiker inom Moderaterna kritiserat media för att lyfta klimatet som en viktig fråga i syfte att hjälpa Miljöpartiet i valet. DEMCOMs Lars Nord kommenterar i vilken uträckning medierna är partiska eller ej.

Media

Denna kritik har väckt omfattande diskussion och vissa medieforskare har till och med jämfört detta med den fientliga jargong som USA:s president Donald Trump har piskat upp mot amerikanska journalister.

I inslaget förs en disksussion om ämnet där Professor Lars Nord deltar tillsammans med Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski.

Här kan du se inslaget


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-08-17