Engelska som koncernspråk

Spara favorit 17 jan januari 2013

I projektet studeras kommunikationen på engelska i svenska företag. Den första delen består av en enkätundersökning i Sveriges 200 största företag som kartlägger användning av och attityder till engelska. Den andra delen jämför möten på engelska med möten på svenska, i syfte att få en djupare förståelse för vad kommunikationen på engelska betyder för medarbetare och chefer.