Finanskrisen, förtroendet och förväntningarna

Spara favorit 18 nov november 2013

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka de kriskommunikativa opinionsbildningsprocesserna i det svenska samhället under och efter den finansiella krisen i Sverige 2008 samt att diskutera vad dessa haft för betydelse för allmänhetens verklighetsuppfattning om denna kris, i synnerhet vad gäller finansiell säkerhet och beredskap och allmänhetens fortsatta förtroende för dessa samhällsfunktioner.

Läs den färdiga rapportenLyssna
Projekttid: 2010-2013
Projektledare: Professor Lars Nord
Finansiering: Samverkansområde Ekonomisk Säkerhet