Förändringsprocesser

Spara favorit 12 jul juli 2016

Kommunikation i förändringsprocesser

Projektet analyserar förändringsarbeten i tre företag och hur kommunikationen om förändringarna fungerar på tre områden: kommunikationsbehov och – kompetens hos chefer och medarbetare, informatörers kommunikativa roll och lärande om förändringskommunikation. Det empiriska materialet samlades in genom observationer, intervjuer och enkäter vid de tre större svenska företag som deltog i projektet: AstraZeneca, E.ON och SCA. Projektet finansierades av KK-stiftelsen och genomfördes under 2006 – 2008.

Bok om förändringskommunikation
Forskningsprojektet ”Kommunikation i förändringsprocesser” avslutades genom publiceringen av boken med samma namn. Boken ger ny kunskap, både teoretisk och praktisk, om kommunikation vid förändringar. I boken utvecklas nya modeller och riktlinjer för intern kommunikation vid förändringar. Den kan beställas från Liber.