Förståelse av förändring

Spara favorit 18 nov november 2013
 Ekonomi

Projektet studerar kommunikationen under möten i ett förändringsarbete och analyserar relationer mellan implementering av förändring och förståelsen av den. Studien genomförs i samarbete med professor Linda Putnam vid University of California, Santa Barbara.

Projektfakta

Projektledare: Catrin Johansson
Projekttid: 2014-2015
Finansiering: Mittuniversitetet

Kontakt

Centrumledare:
Prof. Lars Nord

Administratör:
Christian Nounkeu Tatchou

Kommunikatör:
Anders Mossing

Adress: 
DEMICOM
851 70 Sundsvall