Kommunikation och demokrati

Spara favorit 17 jan januari 2013

Undersökningen av kommunikationen om Vojmån gjordes på uppdrag av Vattenfall AB. Syftet var att studera kommunikationsstrategi, kommunikation och demokratisk process i relation till hur de uppfattades av Vilhelminaborna. Projektet genomfördes under 2008 i samband med folkomröstningen om vattenkraftsutbyggnad i Vojmån i Vilhelmina kommun. 
Läs rapporten här