Kommunikationsplaner och paradoxer

Spara favorit 21 aug augusti 2017

Projektet studerar hur organisationers kommunikation påverkas av globalisering, teknikutveckling och ökad transparens. För att kunna skapa förtroende och legitimitet hos olika typer av målgrupper krävs idag kulturell kompetens och kunskap om värderingar och normer. Men det är inte tillräckligt. Kommunikatörer behöver även uppmärksamma kommunikationsparadoxer som hindrar genomförandet av kommunikationsstrategierna. Studien genomfördes i samverkan med professor Cynthia Stohl, University of California, Santa Barbara.