Sociala medier i den interna kommunikationen

Spara favorit 12 jul juli 2016
  Datateknik

Vi söker nu företag och organisationer som vill delta i projektet "Sociala medier – kommunikation och lärande inom organisationer".

Projektet studerar hur den interna kommunikationen i organisationer påverkas av de nya sociala medierna, och hur dessa medier kan bidra till att förbättra den. Det bygger vidare på vår forskning om intranät, och vi söker nu finansiärer för delprojekt två. 

Kontakt: Catrin.Johansson@miun.se 

 

Kontakt

Centrumledare:
Prof. Lars Nord

Administratör:
Christian Nounkeu Tatchou

Kommunikatör:
Anders Mossing

Adress: 
DEMICOM
851 70 Sundsvall