Nätverkskommunikation vid skogsbranden i Västmanland

Spara favorit 12 nov november 2014
Skogsbrand

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), undersöker Catrin Johansson och Emelie Bäck hur kommunikationen kring skogsbranden i Västmanland fungerade under krisens mest akuta fas.

I studien undersöker forskarna de möten med flertalet berörda myndigheter som koordinerades av MSB i syfte att samordna kommunikationen till allmänheten. Resultatet sammanställs i en rapport som beräknas vara färdig i början av 2015. Den kommer att användas i den fortsatta utvecklingen av arbetssätt tillsammans med informatörsnätverken.

Projektfakta

Projektledare:
Prof. Catrin Johansson
Projekttid:
augusti 2014 – mars 2015
Finansiering:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap