Skolattacken i Trollhättan

Spara favorit 10 jun juni 2016

Den här studien omfattar en analys av den samlade kriskommunikationen i samband med skolattacken i Trollhättan i oktober 2015. Lokala och nationella myndigheters kommunikation till medier och allmänhet granskas, liksom bilden av händelsen i de viktigaste svenska nyhetsmedierna, med särskild tonvikt på hur dessa medier interagerat med sociala medier i olika faser av händelseförloppet. Analysen bygger dels på intervjuer med myndighetsföreträdare och en genomgång av de budskap som kommunicerats, dels på en kombination av kvalitativa och kvantitativa innehållsanalyser av mediematerial kring händelsen.

Projektledare: Professor Lars Nord
Projekttid: 2015-2016
Finansiering: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap