Terrorattackerna i svenska medier

Spara favorit 29 sep september 2017

Syftet med studien är att undersöka och jämföra vad som utmärkte rapporteringen kring de tre terrorattacker i Europa – Köpenhamn och Paris 2015 samt Bryssel 2016 – i ledande svenska nyhetsmedier.

Frågor som särskilt granskas gäller mediebilderna av terrorhot mot Sverige, den svenska beredskapen mot liknande attacker och möjliga implikationer för svensk politik vad gäller utrikes-, försvars- och migrationspolitik. Undersökningen genomförs som en kvantitativ innehållsanalys av allt nyhetsmaterial kring de tre terrorattackerna på Aftonbladets, Dagens Nyheters, Expressens och Svenska Dagbladets nyhetssajter de första fem dagarna efter respektive händelse. Nyhetsrapporteringen i SVT kommer även att analyseras.

Projektfakta

Projektledare 

Professor Lars Nord

Projekttid 

2015–2016

Finansiering 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap