Nya kriser och nya medier

Spara favorit 5 sep september 2019
Sociala medier Mostphotos

Projektet syftar till att undersöka hur den digitala medieutvecklingen påverkar villkoren för myndigheters kommunikation i samband med kriser. Framförallt den ökade användningen av sociala medier och det allt snabbare tempot i informations- och nyhetsförmedling innebär stora utmaningar för en effektiv kriskommunikation.

Projektet rymmer tre olika delstudier: en systematisk internationell forskningsöversikt på området, en studie av medierapporteringen på digitala plattformar och en studie av kommunikativt ledarskap vid kriser. Projektet genomför i samarbete med forskarteam från University of Maryland, lett av Dr. Brooke Liu.

Projektfakta

Projektledning 

Professor Lars Nord

Projekttid

2017–2018

Finansiering 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap