Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018 Ny sida

Spara favorit 5 sep september 2019
Journalist

Det här ett forskningsprojekt med lokalt och regionalt perspektiv på mediernas roll och betydelse i den kommande valrörelsen 2018. Projektet genomförs tillsammans med Lindholmen Science Park och Södertörns högskola.

  1. Hur har de traditionella mediernas bevakning förändrats över tid?
  2.   Vilken betydelse har de nya hyperlokala medierna?
  3. Vilka skillnader kan vi se mellan olika typer av kommuner/landsting/regioner?
  4. 4) Vad betyder sociala medier i relation till traditionella medier med professionell journalistik? Hur relaterar traditionella medier till de sociala mediernas plattformar
  5. 5) Var hämtar medborgarna sitt underlag för ställningstagandet i de lokala/regionala valen (enligt medborgarna själva)?

Till och med 2014 finns forskning om hur medielandskapets snabba förändring har påverkat mediernas roll i valrörelser. Men bara på nationell nivå. Motsvarande forskning på lokala och regionala plan saknas sedan 2006. Just därför är Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018 ett ytterst angeläget forskningsprojekt.

Projektledning: Professor Lars Nord och Professor Gunnar Nygren
Projekttid: 2018–2019
Finansiering: Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning