Lars Nord utreder public service

Spara favorit
logotyp

Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, har av regeringen utsetts att ingå i den expertkommitté som ska utreda förutsättningarna för en radio och TV i allmänhetens tjänst inför nästa tillståndsperiod

Kommittén kommer att arbeta fram till 1 september 2012 och ska bland annat analysera frågor kring public service-bolagens uppdrag, finansiering och styrning. Lars Nord har de senaste åren forskat kring publicservice-mediernas villkor.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.