Tor 16 jun 2011 12:29

Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, har av regeringen utsetts att ingå i den expertkommitté som ska utreda förutsättningarna för en radio och TV i allmänhetens tjänst inför nästa tillståndsperiod

Kommittén kommer att arbeta fram till 1 september 2012 och ska bland annat analysera frågor kring public service-bolagens uppdrag, finansiering och styrning. Lars Nord har de senaste åren forskat kring publicservice-mediernas villkor.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2016-09-24