ECREA-konferensen i Lissabon

Spara favorit 27 nov november 2014
logotyp
ECREA i Lissabon

Flera av DEMICOMS forskare deltog i konferensen ECREA, European Communications Research and Education Association, i mitten av november. Konferensen, som lockar forskare i kommunikation från hela Europa, hölls den här gången i Lissabon.

Lars Nord, professor i politisk kommunikation och styrelseledamot i ECREA, deltog förutom som moderator under ett pass, även som föreläsare. Tillsammans med Marie Grusell, även hon från DEMICOM, föreläste han om den politiska annonseringens genombrott i svensk television. Med två kollegor från Karlstads universitet berättade han också om vad som händer kring onlinejournalistikens avslöjanden och i en tredje föreläsning hur Husbykravallerna hanterades i olika svenska medier.

Ingela Wadbring, professor i medieutveckling, föreläste om könsbunden bildjournalistik ur ett tabloidperspektiv, medan Catrin Johansson, professor i organisationers kommunikation, föreläste om hur ett kommunikativt ledarskap kan stärka medarbetarna. Elisabeth Stúr, filosofie doktor i journalistik, föreläste tillsammans med en kollega från Lunds universitet om lokalnyheternas framtida roll och Jesper Strömbäck, professor i journalistik, berättade om förändrad mediekonsumtion och politisk misstro tillsammans med två kollegor från Göteborgs universitet.

ECREA grundades 2005 i Amsterdam genom en sammanslagning av två olika europeiska organisationer för forskare inom kommunikation. 2012 valdes Lars Nord in som ledamot i styrelsen. Konferensen hölls i år för femte gången.

Demicom på ECREA i LIssabon

Demicoms närvaro på ECREA

Lars Nord:
Stockholm Riots in the Media – a study of communication strategies, digital news, journalism and social media

Public Trust and Journalism Transparency – an experimental study of disclosure and participating effect in online news

Lars Nord och Marie Grusell:
From Nowhere to Everywhere – the breakthrough of political advertising on television in Sweden

Ingela Wadbring:
Gendered Photojournalism? A gender analysis from a tabloidization perspective

Catrin Johansson:
Empowering Employees through Communicative Leadership

Jesper Strömbäck:
The Changing Dynamics of News Media Consumption and Political Distrust: A longitudinal analysis

Elisabeth Stúr:
Future Role of Local News: Strategies and conditions for local news journalism

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.