Insatser för ökat valdeltagande utvärderas av Miun

Fre 07 feb 2014 09:00

Regeringen ger forskningscentrumet DEMICOM vid Mittuniversitetet i uppdrag att utvärdera hur partierna använder de särskilda stöd som finns för informationsinsatser inför EU-valet och riksdagsvalet 2014. Detta för att kunna bedöma vilka insatser som resulterar i ett ökat valdeltagande.

Utvärderingen ska visa hur partierna har använt de särskilda medlen, vilka väljar­grupper som har nåtts och undersöka om insatserna har påverkat väljarna att i högre grad rösta eller på annat sätt delta i politiken.

 

-   Uppdraget passar väl in i vår forskning där vi ofta analyserar hur partierna kommunicerar med sina väljare. I uppdraget ingår också att göra jämförelser med vad tidigare forskning på området visar, säger Lars Nord, professor i politisk kommunikation.

 

Regeringen har inför tidigare EU-val och allmänna val beviljat de politiska partierna särskilda medel för informationsinsatser för att öka valdeltagandet. Under 2014 finns 44 miljoner kronor avsatta. De ska ge partierna större möjlig­heter att nå ut till olika grupper där valdeltagandet traditionellt sett är lägre. Valdel­tagandet i EU-val, val till riksdagen, kommun- och lands­tingsfullmäktige har varit särskilt lågt i vissa grup­per av röstberättigade, exempelvis bland unga och utrikes födda.

 

En liknande utvärdering av de särskilda medlen genomfördes vid forskningscentrumet DEMICOM efter valet 2010.

-   Utvärderingen visade då att det personliga mötet med väljarna var något som flera partier uppgav att de särskilda medlen hade bekostat. För åtminstone de mindre partierna med en mindre budget, är det rimligt att utgå ifrån att de särskilda medlen möjliggjorde direkta väljarkontakter i någon form, något som knappast hade kunnat genomföras annars, säger Lars Nord.

 

I den tidigare utvärderingen var det framförallt två partier som uppgav direkta effekter av de särskilda medlen, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det handlade om ett ökat valdeltagande i geografiska områden som bearbetats aktivt och fler ungdomsröster.

Kontakt:
Lars Nord, professor i politisk kommunikation, Mittuniversitetet, 070-550 93 33, e-post: lars.nord@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2016-10-07