Specialnummer om politikens medialisering

Tor 03 apr 2014 16:53

Jesper Strömbäck, professor i journalistik vid Demicom, har tillsammans med Frank Esser, medieprofessor vid University of Zurich, redigerat två specialnummer av de vetenskapliga tidsskrifterna Journalism Studies och Journalism Practice. Nu finns de tillgängliga även online.

– Det känns mycket kul att dessa specialnummer nu har publicerats, och förhoppningsvis ska de bli lästa av många och bidra till att ytterligare stärka våra kunskaper om och forskningen kring politikens medialisering, säger Jesper Strömbäck.

 

Var och en av de båda tidsskrifterna innehåller sju artiklar som på olika sätt beskriver och diskuterar politikens medialisering. I specialnumrens introduktion lyfter redaktörerna bland annat upp några av de problem som finns i aktuell teoribildning och i forskning om medialisering i allmänhet och medialisering av politiken. De försöker också klargöra vad de anser vara några viktiga missförstånd om medialisering av politiken som ett teoretiskt ramverk.

– För de som forskar kring eller är intresserade av olika aspekter av politikens medialisering kan båda numren starkt rekommenderas, säger Jesper Strömbäck. 

 

Mer om innehållet i specialnumren samt länkar till onlineversionerna


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-07-14