Ny bok om politikens anpassning till medierna

Tor 26 jun 2014 14:44

I en ny bok tar Jesper Strömbäck, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, ett samlat grepp om politikens anpassning till medierna. Trots att det har talats om denna medialisering i flera år är detta den första internationella boken som helt fokuserar på politikens medialisering och vad den innebär.

För de allra flesta är den viktigaste källan till information om politik och samhälle olika medier som press, radio, tv och webb. Därifrån hämtar vi våra bilder av verkligheten, vilka i sin tur ligger till grund för hur vi formar våra åsikter, menar Jesper Strömbäck. När politiken alltmer anpassar sig efter mediernas speciella logik innebär det alltså att också vår uppfattning om politik och politiker påverkas.

– Bilden av verkligheten är på många sätt verkligare än verkligheten, eftersom det enda människor har direkt tillgång till är sina bilder av verkligheten, säger han.

Det som kallas för politikens medialisering är en process där mediernas betydelse och inflytande ökar allt mer i politiska processer och över politiska aktörer, organisationer och institutioner. Det innebär att ju mer medialiserad politiken är, desto mer anpassad är den till medierna och de krav de ställer i sin bevakning av politiska frågor och processer.

I boken ”Mediatization of Politics, Understanding the Transformation of Western Democracies”, redigerad tillsammans med Frank Esser vid University of Zurich, sätter Jesper Strömbäck ljuset på hur och varför politiken medialiserats.

– Medialiseringen av politik och samhälle är på många sätt en lika genomgripande process som individualiseringen och globaliseringen. Ska vi förstå varför politiken fungerar som den gör, måste vi därför förstå den process genom vilken medierna har blivit viktigare och politiken mer anpassad till medierna, säger Jesper Strömbäck.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2014-09-09