Simone, Sven och det kriskommunikativa samspelet

Tor 26 nov 2015 16:32

När stormarna Simone och Sven härjade som mest sattes samhällets kriskommunikation på prov. Det visade sig att de nya möjligheter som nu finns att kommunicera i realtid före, under och efter stormarna var till stor hjälp för en fungerande kriskommunikation. DEMICOM:s senaste rapport, En stormig höst, tar upp just detta.

Till rapporten
Samtliga rapporter från DEMICOM

Ur sammanfattningen
Måndagen den 28 oktober 2013 utfärdade SMHI en klass 3-varning för vindstyrkor upp emot orkanstyrka i byarna längs hela Sveriges västkust, från Skåne till norska gränsen. Myndigheternas krisberedskap mobiliserade, likväl som ansvariga för myndigheternas kriskommunikation. Även medierna mobiliserade, och den annalkande stormen Simone blev snabbt dominerande i nyhetsflödet. Den 5 till 7 december 2013 var det dags igen, när Stormen Sven drabbade södra och mellersta Sverige.

Det finns flera anledningar till att det är extra viktigt att samla och analysera erfarenheterna från samhällets kriskommunikativa samspel just vid stormarna Simone och Sven. Först och främst för att händelser som dessa påverkar samhället i grunden. Vidare orsakar stormarna omfattande materiella skador och svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, som strömförsörjning och kommunikationer.

Nya möjligheter fanns nu för alla berörda aktörer att kommunicera i realtid före, under och efter stormarna. Stormarna Simone och Sven inträffade vid en tidpunkt då det svenska (och internationella) medie- och kommunikationslandskapet under ett drygt decennium genomgått snabba förändringar och blivit digitalt och mobilt i en helt annan omfattning än vid tidigare inträffade och studerade stormar.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2016-09-29