Spänningen mellan offentliga och privata medieaktörer

Fre 13 nov 2015 09:28

Under torsdagens Högre Allmänna Seminarie, HAS, lade Mats Hyvönen fram sin text "Gränser på en digital mediemarknad: en fallstudie av en debatt mellan press och radio". Göran Svensson från Uppsala universitet var opponent.

bibliotek

Mats Hyvönens text handlar om de spänningar som uppstår mellan offentliga och privata medieaktörer när alla producerar och distribuerar sitt innehåll digitalt, det vill säga att alla i allt högre grad når sina läsare, lyssnare och tittare via samma gränssnitt i surfplattor och mobiltelefoner.
– Tanken med min text är den ska vara att första steg i arbetet mot ett större projekt om hur olika aktörer (i mediebranschen, mediepolitiken, journalistiken och medieforskningen) diskuterar och debatterar det nutida medielandskapet, säger Mats Hyvönen. 

HAS genomförs varannan vecka och går ut på att forskare presenterar sitt arbete med pågående forskning.

Mats Hyvönen


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-11-11