Falasca på Vetenskapslunch: Makten över opinionen

Tisdagen den 26 februari är det dags för Kajsa Falasca att äntra podiet på Mittuniversitetets Vetenskapslunch. Hon kommer att föreläsa på temat ”Makten över opinionen”. Vetenskapslunchen äger rum i Kulturmagasinet i Sundsvall.

Samspelet mellan politiska aktörer, medier och medborgare kompliceras alltmer av informationssamhället snabba utveckling.  Men är det verkligen så att de sociala medierna spelar så stor roll i opinionsbildningen och ger ’vanliga människor’ mer makt? Kajsa Falsca, doktorand i medie och kommunikationsvetenskap, berättar om hur vi medborgare påverkas av de politiska partiernas kampanjer.

Tid: 26 februari kl 12.00-12.30
Plats: Programsalen, Kulturmagasinet, Sundsvall

Kajsa Falasca