Mån 01 jun 2015 11:15

Den 12 juni försvarar Kajsa Falasca sin doktorsavhandling ”Context Matters – Interactions between news media, political actors and citizens in elections and crises”. Disputationen sker på Mittuniversitetet, Campus Sundsvall, sal M102.

På en övergripande nivå handlar avhandlingen om den politiska kommunikationen mellan politiska makthavare, medier och medborgare. En central fråga är kontextens betydelse och politisk kommunikation undersöks under både en finanskris och valkampanjer i Sverige.

I avhandlingens olika studier fokuserar Kajsa Falasca särskilt på mediernas bevakning av politik, politikens medialisering, mediernas effekter i opinionsbildningen och utvecklingen av strategisk politisk kommunikation.

Opponent är professor Kristina Skare Orgeret, Högskolan i Oslo och Akershus. Betygsnämnd är Professor Kent Asp, Göteborgs Universitet; Professor Catrin Johansson, Mittuniversitetet samt Ester Pollack, Stockholm Universitet.

Kajsa Falasca


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2015-06-02