Tis 25 aug 2015 11:32

Den 9 oktober utses Eva Hamilton till hedersdoktor vid Mittuniversitetet. Hon var VD för Sveriges Television mellan 2006 och 2014. Efter studier vid Dag Hammarskjöld College, Uppsala Universitet och Journalisthögskolan har hon arbetat som journalist och utrikeskorrespondent bland annat för Sundsvalls Tidning, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och SVT.

Eva Hamilton får betraktas som en av de viktigaste svenska publicisterna och mediecheferna i vår tid. Hon ledde framgångsrikt arbetet med att utveckla SVT i ett starkt föränderligt, digitalt medielandskap där public service fortfarande spelar en central roll på både traditionella och nya plattformar. Hennes namn förknippas i hög grad med en fri television som når många med ett brett utbud som informerar, upplyser och underhåller.

Eva Hamilton har under sin tid som VD för SVT också visat ett stort intresse för medieforskning. Hon införde årliga erfarenhetsutbyten med svenska medieprofessorer som bidragit till att väsentligt stärka banden mellan branschen och akademien. Vidare har hon via SVT:s medverkan i forskningsprojektet Medier i konvergens för Stiftelsen Etermedierna möjliggjort för Mittuniversitetet att undersöka och analysera mediers demokratiska roller i det konvergerande medielandskapet. Hon har också fungerat som diskussionspartner vad gäller Mittuniversitetets forskning kring svensk mediepolitik.

Eva Hamilton förenar en framgångsrik publicistisk verksamhet med stort intresse för både medieforskning och medieutbildning.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2015-12-17