Nytt verktyg mäter organisationers förmåga att kommunicera

Fre 28 okt 2016 08:29

Ett nytt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet arbetar för att ta fram ett verktyg för att utvärdera, jämföra och utveckla kommunikationsmognaden hos olika organisationer. Det ingår i universitetets satsning på nyttiggörande av forskning och bedöms ha stor potential att skapa värde i organisationer eftersom det saknas forskningsbaserade verktyg för att utvärdera kommunikationens betydelse.

flickr.com shakakahnevan
Foto: flickr.com shakakahnevan

Tillsammans med tio organisationer och företag utvecklar forskare från Demicom ett koncept för att utvärdera organisationers kommunikations­mognad. Målet för projektet är att ta fram ett kommunikationsindex, som värderar organisationers förmåga att på ett effektivt sätt använda kommunikation.

- Forskning om organisationers interna, externa och strategiska kommunikation visar att den är en framgångsfaktor för förmågan att nå uppsatta mål. Idag är kunskapen ojämnt spridd och tillämpad i olika typer av organisationer, därför finns behov av en generell utvärderingsmetod som värderar kommunikationsmognaden, säger projektledaren Catrin Johansson, professor i organisationers kommunikation på Demicom.

Företagen som bidrar till att utveckla verktyget är strategiskt utvalda för att representera såväl stora som små, lokala och globala, privata och offentliga organisationer. I projektet deltar AB Volvo, Sandvik Machining Solutions, SCA, Berners, Region Jämtland-Härjedalen, Sundsvalls kommun, UKÄ, Naturvårdsverket, SPV och Vetenskapsrådet.

Vill du veta mer? Kontakta professor Catrin Johansson


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-07-02