Några frågor om offentlighet och sekretess, remissvar till civildepartementet

Ons 18 maj 2016 08:37

Peter Jonriksson, Mikael Gulliksson, Lars Nord, alla verksamma på avdelningen för medie och kommunikationsvetenskap, har skrivit ett remissvar till det lagförslag som civildepartementet nyligen presenterat, och som författarna anser innehåller en rad långtgående inskränkningar i offentlighetsprincipen.

CER

Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2017-10-24