Tor 15 sep 2016 13:15

Vi gratulerar Christina Grandien som nyligen försvarade sin avhandling "Strategic Communication Found in Translation - Practices, Practitioners and Perceptions".

Christina Grandien

I avhandlingen utforskar hon hur institutionella, organisatoriska och individrelaterade faktorer påverkar utvecklingen av strategisk kommunikation. Avhandlingen illustrerar hur ny institutionell teori kan användas för att analysera utvecklingen av strategisk kommunikation som en process på flera sammanlänkade samhälleliga nivåer. Hon pekar på att flera nivåer bör analyseras parallellt för att utveckla en mer omfattande förståelse för strategisk kommunikation.

Läs eller ladda ner en sammanfattning


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2016-09-23