Disputation, Christina Grandien

Spara favorit 15 sep september 2016

Vi gratulerar Christina Grandien som nyligen försvarade sin avhandling "Strategic Communication Found in Translation - Practices, Practitioners and Perceptions".

I avhandlingen utforskar hon hur institutionella, organisatoriska och individrelaterade faktorer påverkar utvecklingen av strategisk kommunikation. Avhandlingen illustrerar hur ny institutionell teori kan användas för att analysera utvecklingen av strategisk kommunikation som en process på flera sammanlänkade samhälleliga nivåer. Hon pekar på att flera nivåer bör analyseras parallellt för att utveckla en mer omfattande förståelse för strategisk kommunikation.

Läs eller ladda ner en sammanfattningLyssna

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.