Disputation i medie- och kommunikationsvetenskap: Christina Grandien

Ons 07 sep 2016 08:36

Välkommen till Christina Grandiens disputation 9 september. I avhandlingen "Strategic Communication Found in Translation: Practices, Practitioners and Perceptions" undersöks hur institutionella, organisatoriska och individrelaterade faktorer kan påverka utvecklingen av strategisk kommunikation.

Syftet avhandlingen är att utforska hur institutionella, organisatoriska och individrelaterade faktorer påverkar utvecklingen av strategisk kommunikation. Avhandlingen illustrerar hur ny institutionell teori kan användas för att analysera utvecklingen av strategisk kommunikation som en process på flera sammanlänkade samhälleliga nivåer. Avhandlingen belyser att flera nivåer bör analyseras parallellt för att utveckla en mer omfattande förståelse för strategisk kommunikation.

Resultaten visar också hur utvecklingen av strategisk kommunikation begränsas och möjliggörs av samhälleliga och organisatoriska diskurser i processer som inte alltid kontrolleras av kommunikatörerna själva. Vidare belyser avhandlingen att populära idéer eller framgångsrika recept för strategisk kommunikation sprids mellan organisationer inom samma område eller fält, men justeras eller översätts för att passa olika organisatoriska förutsättningar. Dessutom pekar resultaten på att professionalism förstås olika av kommunikatörer beroende på vilken organisatorisk sektor de arbetar inom vilket i sin tur påverkar de sätt som kommunikatörer utövar sitt yrke.

Slutligen visar resultaten att utövare inom kommunikationsområdet både uppfattas vara förknippade med – men också själva upplever – att vissa delar av yrket är moraliskt befläckat, vilket i sin tur formar den professionella diskursen och hämmar utvecklingen av en gemensam yrkesidentitet.

Tid och plats: 9 september, 14.00 - 16.00, Campus Sundsvall, sal M102

Läs eller ladda ner en sammanfattning

Christina Grandien

Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2016-09-07